Απόλυτη προστασία στο μηχανοστάσιο

Απόλυτη προστασία στο μηχανοστάσιο

Το πρωτοποριακό σύστημα προστασίας «Σαώ», που φέρει το όνομα της προστάτιδας Νηρηίδας, εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία στο μηχανοστάσιο της πισίνας σας.
Το σύστημα «Σαώ» προστατεύει το μηχανοστάσιο από διάφορους κινδύνους, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες τον χρόνο, ενώ ενημερώνει άμεσα, εσάς και τους τεχνικούς, για κάθε δυσλειτουργία που θα καταγράψει.
Αναφέρουμε, μερικές μόνο, από τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα «Σαώ»:

Καταγραφή και αναφορά πρόσβασης τεχνικού, στο μηχανοστάσιο
Έλεγχος πλημμύρας
Έλεγχος Διαρροών
Έλεγχος Πυρκαϊάς
Έλεγχος ορθής λειτουργίας αντλιών
Απομακρυσμένος έλεγχος αντλιών
Παρακολούθηση από κέντρο ελέγχου 24/7

 

https://saosys.wordpress.com