Απόλυτη προστασία στο μηχανοστάσιο

Απόλυτη προστασία στο μηχανοστάσιο

Το πρωτοποριακό σύστημα προστασίας «Σαώ», που φέρει το όνομα της προστάτιδας Νηρηίδας, εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία στο μηχανοστάσιο της πισίνας σας.
Το σύστημα «Σαώ» προστατεύει το μηχανοστάσιο από διάφορους κινδύνους, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες τον χρόνο, ενώ ενημερώνει άμεσα, εσάς και τους τεχνικούς, για κάθε δυσλειτουργία που θα καταγράψει.
Αναφέρουμε, μερικές μόνο, από τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα «Σαώ»:

Καταγραφή και αναφορά πρόσβασης τεχνικού, στο μηχανοστάσιο
Έλεγχος πλημμύρας
Έλεγχος Διαρροών
Έλεγχος Πυρκαϊάς
Έλεγχος ορθής λειτουργίας αντλιών
Απομακρυσμένος έλεγχος αντλιών
Παρακολούθηση από κέντρο ελέγχου 24/7

 

https://saosys.wordpress.com

Ειδική προστασία

Ειδική προστασία

Η σίγουρη προστασία των υδραυλικών- μηχανολογικών εγκαταστάσεων από τη διάβρωση που προκαλείται από την ηλεκτρόλυση.

Με την μέθοδο καθοδικής προστασίας STOPCOR  με ανόδιο μαγνησίου, επιβάλλεται τάση μέσω της θυσιαζομένης ανόδου.

Η επιβαλλόμενη τάση καλύπτει και προστατεύει μεγάλες επιφάνειες μετάλλων με πολύ μικρότερη θυσιαζόμενη μάζα δραστικού μετάλλου (ανοδίου).

Το ρεύμα που επιβάλλεται παράγεται από την μεταφορά ιόντων λόγω της διαφοράς δυναμικού μεταξύ της μάζας του μαγνησίου και του δευτέρου ηλεκτρολυτικού πόλου (περιβλήματος χαλκού).

Το ρεύμα είναι απολύτως συνεχές και συμβατό για την επιβολή του στα άλλα μέταλλα, διότι παράγεται με φυσικό τρόπο.

Φορτίζει αρνητικά ,απολύτως ικανοποιητικά τα προστατευόμενα μέταλλα και ενώ η επιφάνεια ήταν άνοδος γαλβανικού στοιχείου δηλαδή αρνητικός οξειδωτικός πόλος, γίνεται κάθοδος ηλεκτρολυτικού κελιού δηλαδή αρνητικός αναγωγικός πόλος.

Η προστατευόμενη επιφάνεια εξακολουθεί να είναι αρνητικά φορτισμένη αλλά η δράση της αντιστρέφεται και έχει προδιάθεση να πάθει αναγωγή και όχι οξείδωση.

Η επιβαλλόμενη τάση πρέπει να είναι άνω του 1 volt και η ένταση άνω των 10 mA.

To STOPCOR είναι ένα ανόδιο για τον ηλιακό θερμοσίφωνα και όχι μόνο, που τοποθετείται εύκολα, εξωτερικά απο την εγκατάσταση.

Αντικαθιστά τη ράβδο μαγνησίου ( ανόδιο για τον ηλιακό), που ρυπαίνει το νερό και είναι επιβλαβής στην υγεία.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου STOPCOR

– H συσκευή είναι αυτόνομη και δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας για να λειτουργήσει.

– Η επιβαλλόμενη τάση διοχετεύεται σε όλη την εγκατάσταση και την προστατεύει συνολικά.
– Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και είναι απολύτως ασφαλής.
– Δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε καιρικά ή άλλα φαινόμενα
– Δεν επηρεάζει τους περιβάλλοντες χώρους όπου τοποθετείται.
– Δεν έχει επαφή με υγρά ή αν συνδεθεί με δίκτυο ύδρευσης δεν έχει επαφή με το πόσιμο νερό.
– Παρέχει σταθερή τάση και ένταση για όλη τη διάρκεια της ζωής της.
– Παρέχει μακρόχρονη προστασία.
– Είναι οικονομικά προσιτή λόγω χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.
– Δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την τοποθέτησή της.
– Δεν χρειάζεται παρέμβαση διόρθωση ή τροποποίηση στις εγκαταστάσεις όπου τοποθετείται.
– Παρέχει καθοδική προστασία απόλυτα συμβατή με τα μέταλλα διότι η τάση παράγεται με φυσικό τρόπο.
– Προστατεύει μεγάλες επιφάνειες σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές εγκαταστάσεις και κατασκευές υπάρχουν ιδιαιτερότητες, λόγω της μορφής των κατασκευών ή λόγω των υλικών που κυκλοφορούν σε κάποιους σωλήνες , αλλά και λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους που είναι εγκαταστημένες .